کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۷۴۲۲۵ ویدئو

نجات ناشیانه عابرپیاده از تصادف با قطار با تصادف عمدی

راننده یک خودرو در منطقه کاناوینسکی روسیه برای اینکه یک عابرپیاده با قطار شهری تصادف نکند، وی را زیر گرفت. راننده این خودرو با اقدام ناشیانه ای که انجام داد با یک عابرپیاده دیگر هم تصادف کرد. عابران پیاده به دلیل جراحات وارده به بیمارستان منتقل شدند و راننده هم توسط پلیس بازداشت