کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۸۳۹۵ ویدئو

لحظه فرار زندانیان داعشی بعد از حمله ترکیه به کوردهای سوریه

لحظه فرار زندانیان داعشی بعد از حمله ترکیه به کوردهای سوریه

تازه ترین ویدئوها