کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۵۳۰۵۸ ویدئو

در کنار مردم مظلوم فلسطین، سوریه، عراق و یمن هستیم و این افتخار ماست

رئیس جمهور در اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی:برای ریشه کنی تهدید کنندگان سلامت مردم منطقه، باید در مقابل آتش افروزان بایستیم در کنار مردم مظلوم فلسطین، سوریه، عراق و یمن هستیم و این افتخار ماست