کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۷۴۲۳۰ ویدئو

چگونه متوجه میشویم که بیماری دیابت داریم؟

درمان وکاهش شدید بیماری که بیش از10سال سابقه قند بالا ودیابت رو دارن. جهت مشاوره برای درمان تون با:09159145786 تماس بگیرید. چگونه متوجه میشویم که بیماری دیابت داریم؟