کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۹۰۵۲ ویدئو

حاشیه های شنیدنی پرویز کرمی از نمایشگاه ایران ساخت و دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری