کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۵۵۴۰ ویدئو

وایکینگ ها 13 - 5 - Vikings

سریال - وایکینگ ها - Vikings 2018 - فصل 5 - ق 13 - هیوموند باید پادشاه آلفرد را متقاعد کند که اقداماتش به نفع همه است. در اردو وایکینگ ها مشکلاتی پیش آمده است و اوبی و توروی سعی می کنند موقعیت وایکینگ ها را تقویت می کنند.... - Gap.im/nama66 وایکینگ ها 13 - 5 - Vikings