کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۴۸۷۱۷ ویدئو

شروع بازی سفید : گامبی وزیر (d4)

گامبی وزیر آغازی قدرتمند و پیچیده برای سفید است که بسادگی بازی می شود و دارای شاخه های زیادی است تا خلاقیت خود را نشان دهید:) این اغاز برای نوآموزان شاید کمی سخت باشد ولی به یاد گرفتنش در همین ابتدا می ارزد!در این ویدئو ایده های کلی و اهداف این شروع بازی شرح داده شده است.