کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۶۱۱۶۷ ویدئو

دیرین دیرین - هر روز هفته

هر روز هفته ی شما چه جوریستبرای ما کامنت بگذاریددیرین دیرین یک مجموعه طنز کارتونی است که علی درخشی با هدف فرهنگسازی در حوزه علم و فناوری ک