کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۶۰۸۸۹ ویدئو

حضور رهبری در مراسم دانش آموختگی دانشگاه امام حسین (ع)

مراسم دانشzwnjآموختگی، تحلیف و اعطای درجهzwnjی سردوشی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیهzwnjالسلام صبح امروز (یکشنبه) با ح