کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۲۵۳۷ ویدئو

بازرگان معتقد بود شاه بماند سلطنت کند و نه حکومت

گفتگویی تحلیلی درخصوص وقایع و حوادث نیم قرن اخیر ایران با حضور مرحوم محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موئلفه اسلامی در فاصله سالهای 1383 تا 1397 به مدت بیش از 14 سال. این گفتگو که در زمستان سال 1397 خورشیدی با ایشان انجام شده، برای نخستین بار در کانال عبدی مدیا از آپارات پخش میشود. نظر