کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۶۸۷۸۲ ویدئو

7 استراتژی پایه ای برای شروع بازی

اشتباه در شروع بازی شطرنج باعث می شود تا نو آموزان به سرعت بازی را واگذار کنند, پس ابتدا باید با قواعد پایه ای و ساده شروع بازی اشنایی داشته باشند.