کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۸۴۰۶۶ ویدئو

مبانی شطرنج: قواعد شروع بازی

در این آموزش پایه ای درباره بنیان های شروع بازی شطرنج و اینکه چگونه باید از آن ها در بازی های خود استفاده کنید حرف می زنیم.