کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۵۵۳۰ ویدئو

دامن کوهنوردی و طبیعت گردی تن ریسا

دامن کوهنوردی و طبیعت گردی تن ریسادامن کوهنوردی و طبیعت گردی ریسا برای بانوانی طراحی شده است که قصد دارند هم پوشش کافی داشته باشند و هم از آزادی عمل مناسب برای کوهنوردی و حرکات ورزشی برخوردار باشند .استفاده از پارچه کششی برای دوخت این دامن به راحت بودن آن و افزایش آزادی عمل , کمک