کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۸۰۲۹۱ ویدئو

بادکنک هلیوم می تواند شما را به هوا ببرد؟

  • تفريحي
  • 25
  • 2
  • سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۷:۲۰
  • مهرگان - تماشا
  • داغ کن

برای اثبات این قضیه که آیا 20000 بادکنک هلیوم می تواند شما را به هوا ببرد این آزمایش را انجام دادند و 20000 بادکنک را از هلیوم پر کردند.