کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۵۳۰۵۸ ویدئو

تقویت عضلات بدن با کمک جریان الکتریسیته سه برابر تمرینات معمولی بدنسازی

باشگاه این عنوان آیتمی است از برنامه شنبهzwnjهای laquoمثبت زندگیraquo که در روزهای پنجشنبه به صورت یک برنامه مجزا و البته با جزئیات و به صورت نسخ