کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۰۶۴۷۷ ویدئو

وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه هیات دولت: اروپا نگفته از برجام خارج می شود

اقدام ایران در برجام، اقدامی جبرانی مبتنی بر ماده 36 برجام است/ کسی نمی تواند در برابر اقدام جبرانی، اقدام جبرانی انجام دهد وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه هیات دولت: اروپا نگفته از برجام خارج می شود