کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۷۴۲۳۰ ویدئو

تمرین کرانچ با بالا آوردن زانوهابه سمت سینه مناسب برای تقویت عضلات شکم

ورزش در خانه - تمرین کرانچ با بالا آوردن زانوها به سمت سینه - مناسب برای تقویت عضلات شکم را در این کلیپ میتوانید تماشا کنیداین حرکت از جمله حرکات پیشرفته گروه کرانچ یا همون دراز و نشست می باشد. انجام این حرکت در ابتدا کمی مشکل است و بنابراین توصیه می شود نخست از حرکات ساده تر کارنچ شروع کنید.