کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۶۳۹۰ ویدئو

آب کردن شکم و تقویت عضلات شکم تنها با 2 دقیقه ورزش در روز

آب کردن شکم و تقویت عضلات شکم تنها با 2 دقیقه ورزش در روزآیا فکرشو میکردید که تنها 2 دقیقه ورزش در روز برای آب کردن و شکل دادن شکم کافی باشد؟ این چند حرکت ساده را به ترتیبی که عنوان می شود بدون وقفه حداقل یکبار در روز انجام دهیدحتی بهتر است که 2 یا 3 بار در طول روز انجام دهید. این کار را به مدت 4 هفته تکرار کنید و پس از آن نتایج شگفت انگیزش را مشاهده کنید.