کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۴۳۲۴ ویدئو

موگرینی در حین برگزاری جلسه در اقدامی جالب وزیر امور خارجه با اسم کوچک صدا زد

موگرینی در حین برگزاری جلسه در اقدامی جالب وزیر امور خارجه با اسم کوچک صدا زد