کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۴۳۲۲ ویدئو

سخنرانی ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت به دعوت روسیه

سخنرانی ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت به دعوت روسیه www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : سخنرانی ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت به دعوت روسیه