کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۳۴۴۸۰ ویدئو

مستند قارلی یوللار

مستند قارلی یوللار کاری از هایده مرادی، که به بررسی عدم ادامه تحصیل دختران در روستاهای استان اردبیل می پردازد. مستند در سه روستا از استان اردبیل کار شده است که یکی از روستاها، روستای نی احمدبیگ در شهرستان کوثر، یکی روستای چنارلق در شهرستان خلخال و دیگری یکی از روستاهای شهرستان مش

تازه ترین ویدئوها