کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۲۰۷۹ ویدئو

ماجرای کوهنوردی که دوباره متولد شد !

ماجرای جو یک ماجرای استثنایی اما قابل باور از قدرت اراده ی انسان در مواجهه با شرایط سخت است. اگر حتی قرار است بمیرید (که احتمال آن تقریبا صفر است) باز هم بهتر است که در حال مبارزه بمیرید! ماجرای کوهنوردی که دوباره متولد شد !

تازه ترین ویدئوها