کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۵۳۸۵ ویدئو

پروازی به داخل روح Estas Tonne

موسیقی جادویی گیتار ، یک مونولوگ - وحی است که توسط خود این نوازنده نوشته شده است و ویدئویی زیبا و جذاب که در 3 سال در 30 کشور جهان توسط فیلمسازان اولگا و آندریایف فیلم برداری شده . این فیلم با عنوانپپروازی به داخل روحنامیده شده - این پرواز است که ما برای درک خودمان انجام می دهیم