کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۲۸۷۶۸ ویدئو

احتمال بازداشت ایرانیان ساکن آمریکا و انتقالشان به کمپهای اجباری در صورت جنگ

برنامه رو دست کاری از امید دانادوستان و دشمنان برای از دست ندادن ما هر سه یوتیوب رودست را فالو داشته باشیدلینک کانال اصلیhttps://www.youtube.com/omiddana17 لینک کانال دومhttps://www.youtube.com/channel/UCMGMl6hTLcPX97SfhFWfzMQ لینک جایگزینhttps://www.youtube.com/omiddana84لینک تل