کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۳۴۳۵۱ ویدئو

توضیحات دبیر ستاد مرکزی اربعین درباره شایعه مبلغ بیمه زائران

توضیحات دبیر ستاد مرکزی اربعین درباره شایعه مبلغ بیمه زائران