کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۲۸۱۳۷ ویدئو

افشاگری بی سابقه حیدری از مافیای تضعیف کننده استقلال

حیدری در پاسخ به این سوال که مافیا در فوتبال ایران کیست، از جواب مستقیم طفره رفت و گفت:مافیا یک نفر نیست. همه می دانند چه کسانی قصد ضربه زدن را دارند