کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۷۵۸۹۲ ویدئو

اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی

اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی 

http://irhcf.ir/fa/

متولی:برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد

برگزارکننده::مرکز تحقیقات راهمسکن و شهرسازی

بامشارکت:وزارت بهداشتدرمان و آموزش پزشکیوزارت راه و شهرسازی و سازمان پدافند غیرعامل کشور

با امتیاز ارتقا پایه و تخفیف ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی کشور

نمایه سازی مقالات در سیویلیکا و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با امتیاز ISC