کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۰۴۶۱۵ ویدئو

تایم لپس نجومی دره جن ها کال جنی

تایم لپس نجومی97 و عبور کهکشان راه شیری از آسمان ایران عکاسی نجومی در دره جن ها یا کال جنی طبس دریاچه نمک و سری تورهای عکاسی نجومیمیان ستاره ایکاری از پندار اکبری عکاس نجومی آدرس اینستاگرام : Pendarakbari83 تایم لپس نجومی دره جن ها کال جنی