کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۰۴۱۷۷ ویدئو

ساخت درناهای کاغذی در کلاس صلح خانه ایرانی طبرسی مشهد

درنای کاغذی یک کاردستی مشهور است که با اوریگامی ساخته می شود و از آن به عنوان اسباب بازی یا تزیین استفاده می کنند. در اساطیر ژاپن، هر کس هزار درنای کاغذی بسازد یک آرزویش برآورده می شود. درنا های کاغذی را به عنوان نماد بین المللی صلح در دنیا می شناسند. ساخت درناهای کاغذی در کلاس