کل ویدئوها تاکنون: ۱۵۰۱۵۱۴ ویدئو

استاد خاتمی نژاد - جنگ نرم در دوران حکومت معاویه

معاویه در دوران حکومت خود چه فعالیتهایی انجام دادقلمرو جامعه اسلامی در دوره معاویه کجاستجهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت wwwasre-zohurir مر