کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۸۱۷۴۰ ویدئو

ویولن نوازی زیبای بیژن مرتضوی آهنگ گل گلدون من

  • موسيقي
  • 26
  • 0
  • دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۰:۱۵
  • تکنوازی های ساز های مختلف - Mp۴.ir
  • داغ کن

ویولن نوازی زیبای بیژن مرتضوی آهنگ گل گلدون منتکنوازی ویولن بیژن مرتضوی در کنسرتش