کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۷۵۸۹۲ ویدئو

مراقبت بعد از زایمان

روزهای بعد از زایمان، روزهای شیرینی است. نه ماه انتظار به پایان رسیده و خانوادۀ شما با حضور یک نوزاد، کمی متفاوت شده است. در این روزها معمولاً یکی از اعضای خانواده یا دوستان در کنار مادر می ماند و از او مراقبت می کند. همچنین دوستان و فامیل برای احوال پرسی و تبریک به منزل شما می آ