کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۳۱۸۵۳ ویدئو

راهکارهایی عالی برای آموزش خوب درس ریاضی

  • آموزش
  • 1
  • 0
  • يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۳:۵۰
  • کنکور - Mp۴.ir
  • داغ کن

در این ویدیوی آموزشی راهکارها و روش هایی برای آموزش خوب و عالی درس ریاضی ارائه شده است. مطالعه مقالات زیر هم در این زمینه مفید است.http://www.tadris-riazi.com/article/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-g/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-71https://article.tebyan.net/454462/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8Chttps://www.iranmodares.com/article-index.php?ID=4657