کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۲۳۵۸ ویدئو

روایت فرمانده انتظامی کردستان از آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با دشمنان

روایت فرمانده انتظامی کردستان از آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با دشمنان