کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۲۹۶۷۹ ویدئو

روایت فرمانده انتظامی کردستان از آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با دشمنان

روایت فرمانده انتظامی کردستان از آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با دشمنان