کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۷۱۱۷۱ ویدئو

نیوتن و برهان نظم کاری از میلاد عندلیبی milad andalibi

مثالی از برهان نظم برای اثبات وجود آفریدگار قادر و توانا ( گوینده میلاد عندلیبی) نیوتن و برهان نظم کاری از میلاد عندلیبی milad andalibi