کل ویدئوها تاکنون: ۱۵۰۱۶۳۸ ویدئو

#خبرفوری واکنش تند یونان برای گفته های اخیر ترکیه | هشدار یونان به ترکیه

#خبرفوری واکنش تند یونان برای گفته های اخیر ترکیه | هشدار یونان به ترکیه