کل ویدئوها تاکنون: ۱۵۰۱۴۹۹ ویدئو

اخراج علی کریمی در دقیقه 88 مقابل پرسپولیس