کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۲۹۰۱۱ ویدئو

پاگشایی کلاس اولیها به مدرسه

پاگشایی کلاس اولی ها به مدرسه زنگ شکوفه ها در ایران نواخته شد و کلاس اولی ها و پیش دبستانی ها با حضور در دبستان های کشور تحصیل خود را آغاز کردند پاگشایی کلاس اولیها به مدرسه