کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۸۱۷۴۰ ویدئو

اندومتریوز دارم، چکار کنم؟

تو بیماری اندومتریوز، بافت داخلی رحم یا اندومتر، خارج از رحم جایگذاری شده. این بافت می تونه تو تمام ارگان های بدن به جز طحال جایگذاری شه، اما شایع ترین محل پدید اومدن اون داخل لگنه که تو این قسمت، تخمدان ها بیشتر از بقیه اندام ها گرفتار اندومتریوز می شن اندومتریوز دارم، چکار کنم