کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۰۸۸۳۳ ویدئو

رژه نیروهای مسلح در بندرعباس

رژه نیرو های مسلح در بندرعباس خلیج فارس شاهد نمایش کوچکی از اقتدار نیروی ارتش و سپاه بود رژه نیروهای مسلح در بندرعباس