کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۸۱۹۷۵ ویدئو

آرامش بازار کالاها متاثر از تثبیت نرخ ارز است

شبکه خبر- 31 شهریور 98- 15:30|حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: همانطور که به تناسب قیمت کالاها با افزایش نرخ ارز بالا رفت، همانطور هم به تناسب دارد پایین می آید و اگر قیمت کالاها را مورد رصد قرار دهیم یا قیمت ها ثابت شده است یا با کاهش قیمت ها مواجه هستی