کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۸۱۷۴۰ ویدئو

عکس رنگی از رحم

عکس رنگی از رحم یا همان هیستروسالپنگوگرافی یکی از اقداماتیه که خیلی از خانما بخاطر ترس از درد حاضر به انجام دادنش نیستن. اما این ترستون اشتباهه و نباید مانع روند درمانیتونبشه. عکس رنگی از رحم