کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۰۴۲۹۰ ویدئو

یک بازیه جلسایی

این بازی زیاد هیجان نداره....اگه اسمش رو میخاستی اول بازی هست.....درواقع من نوسخه ی کامپیوترش رو دارم حالا نمیدونم نسخه ی دیگه هم هست....از انیجور بازیا زیاد دارم اگه خاستی بهم بگین عروسیش هم هست که هازرش میکونیم یک بازیه جلسایی