کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۱۹۵۱۸ ویدئو

خراب کردن پنالتی استقلال در دربی توسط کریمی

دربی 90 تهران خراب کردن پنالتی استقلال در دربی توسط کریمی