کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۲۹۷۷۵ ویدئو

ترفند مانتیس برای شکار جانوران بزرگتر از خودش

مانتیس؛ حشره اى كه با ترفند جانوران بزرگتر از خودش را هم شكار مى كند!