کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۳۲۱۰۳ ویدئو

ترفند مانتیس برای شکار جانوران بزرگتر از خودش

مانتیس؛ حشره اى كه با ترفند جانوران بزرگتر از خودش را هم شكار مى كند! ترفند مانتیس برای شکار جانوران بزرگتر از خودش