کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۶۶۶۴ ویدئو

اشتباه رایج میان والدین درباره تربیت فرزندان

حجت الاسلام آتش افروز با اشاره به اهمیت توجه به تربیت فرزندان مساله حسادت در میان فرزندان را مورد بررسی قرار می دهد. اشتباه رایج میان والدین درباره تربیت فرزندان