کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۲۹۷۵۳ ویدئو

آموزش پایپینگ و شیرهای صنعتی قسمت بیستم

قسمت بیستم آموزش پایپینگ و شیرهای صنعتی - ضربه قوچ آموزش پایپینگ و شیرهای صنعتی قسمت بیستم