کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۲۳۲۸ ویدئو

دریاچه واناکا در نیوزلند، تنهاترین درخت جهان در میان آب - بوکینگ پرشیا

دریاچه واناکا که نام شهر واناکا از آن گرفته شده، در منطقه اوتاگو نیوزیلند، واقع در ارتفاع 300 متر است. این دریاچه با مساحت 192 کیلومتر مربع چهارمین دریاچه بزرگ نیوزیلند است که عمق آن را بیش از 300 متر تخمین زده اند. دریاچه واناکا و محیط اطراف آن بسیار زیباست و این دریاچهبه همراهت