کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۴۸۶۲ ویدئو

دل نوشته ای از یک دختر 9 ساله به رزمندگان

شرح بخشی از کمک های مردمی به جبهه جنگ در یک نامه. سخنرانی سردار شهید مهدی باکری. دل نوشته ای از یک دختر 9 ساله به رزمندگان

تازه ترین ویدئوها